ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«G Y TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε»

ΑΡ ΓΕΜΗ: ΓΕΜΗ: 160675103000

ΑΦΜ: 801641860 ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ΄

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «G Y TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020